Algemene voorwaarden

Algemeen

Ajabu Adventures Limited organiseert safari's, dagtochten, strandvakanties, bergbeklimexpedities en complete privé safari's en rondreispakketten in Tanzania. Lees onderstaande voorwaarden zorgvuldig door, want deze zijn van toepassing wanneer je een overeenkomst aangaat met Ajabu Adventures.

Het kan voorkomen dat deze voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd worden als gevolg van veranderende omstandigheden; de voorwaarden op het moment van boeking zijn echter geldig. De omstandigheden in Afrika zijn meestal niet gelijk aan die in ontwikkelde landen en normen voor service, medische faciliteiten, veiligheid en beveiliging zijn vaak lager dan je misschien gewend bent in je eigen land. Houd er rekening mee dat de wetten en voorschriften van het land waarin de diensten worden verleend, in dit geval Tanzania, van toepassing zijn op jouw vakantieregelingen.

Boekingsbevestiging

Zodra je jouw persoonlijke safarireis heeft goedgekeurd, sturen wij je een officieel boekingsformulier. Wij verzoeken je vriendelijk dit formulier in te vullen en per e-mail terug te sturen. Een geldige reisverzekering is verplicht bij het boeken van je safari bij ons.

Na ontvangst van je ingevulde boekingsformulier gaan wij over tot de reservering van accommodaties, excursies en binnenlandse vluchten (indien van toepassing). Zodra alle reserveringen bevestigd zijn, sturen wij je een factuur. Deze factuur is tevens je boekingsbevestiging.

Betalingsvoorwaarden

Een aanbetaling van 30% van het totale factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Het resterende bedrag is acht weken (56 dagen) voor aankomst verschuldigd. Bij boekingen binnen de periode van 56 dagen voor vertrek dient het volledige factuurbedrag direct te worden voldaan. Zodra wij het bedrag op onze bankrekening hebben ontvangen sturen wij je een bevestiging. Eventuele bank- of transactiekosten dienen volledig door de verzender te worden betaald.

Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvang je een vriendelijke herinnering. Indien wij je betaling vervolgens nog steeds niet ontvangen, hebben wij het recht je reis te annuleren en zullen wij je annuleringskosten van 30% van het totale bedrag in rekening brengen.

Annuleringsbeleid

In het onvoorziene geval dat je je reis moet annuleren, verzoeken wij je ons zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Alle annuleringen zijn van kracht op de datum dat we jouw annuleringsverzoek hebben ontvangen. De volgende annuleringskosten zijn van toepassing:

  1. Annulering tot 56 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom;

  2. Annulering vanaf 56 dagen tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 75% van de reissom;

  3. Annulering vanaf 42 dagen tot de dag van aankomst: 100% van de reissom.

Er wordt geen restitutie verleend voor ongebruikte services, late aankomsten of no-shows.

Wijzigingen

Beschikbaarheid van de voorgestelde reisprogramma's kan niet worden gegarandeerd tot deze zijn geboekt en bevestigd. Indien blijkt dat de door ons voorgestelde accommodatie volgeboekt is, bieden wij een passend alternatief aan in dezelfde prijsklasse of hoger (mogelijke toeslag van toepassing). Dit gaat uiteraard in goed overleg. In het onwaarschijnlijke geval dat de alternatieve beschikbare accommodaties niet acceptabel zijn voor je, zullen wij je de volledige aanbetaling vergoeden. Met name voor het hoogseizoen (juli, augustus en de tweede helft van december) raden wij aan om zo vroeg mogelijk van tevoren te boeken, om mogelijke teleurstellingen te voorkomen.

Ajabu Adventures behoudt zich het recht voor om de in het safariprogramma aangegeven route, vervoer, accommodatie en diensten te wijzigen en aan te passen in geval van onvoorziene omstandigheden waarover wij geen controle hebben. Eventuele wijzigingen zullen zo vroeg mogelijk worden meegedeeld.

Verzekering

Een uitgebreide reisverzekering is verplicht en wij raden je aan ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien je reeds een reisverzekering hebt, raden wij je sterk aan om de dekking te controleren. Merk op dat Ajabu Adventures de nodige gronddiensten regelt, maar niet je internationale vlucht kan boeken. Bij de bevestiging van je safari word je echter automatisch ingeschreven voor de AMREF Flying Doctors Tourist Evacuation (dagtochten uitgesloten).

Visum

Als je naar Tanzania reist, heb je een toeristenvisum nodig. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit visum online voorafgaand aan je safari, of direct bij aankomst, te verkrijgen. Voor meer informatie over het toeristenvisum bekijk ook onze Tanzania Travel Tips.

Vervoer

Ajabu Adventures stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de safarivoertuigen in een verkeerswaardige staat worden geleverd. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor lekke banden, defecten, schade of vertragingen als gevolg van de slechte wegomstandigheden. Wij staan enkel de gidsen van Ajabu Adventures toe om de safariauto's te besturen. Hun beslissingen over diverse zaken, zoals de af te leggen route, is doorslaggevend.

Wilde dieren

Het is een voorrecht om dieren in hun natuurlijke omgeving te zien. Wij kunnen echter in geen geval garanderen welke dieren je tijdens je safari wel of niet zult zien. Wees altijd voorzichtig bij het observeren van het wild, respecteer een minimale afstand en volg de instructies van de gids of ranger op.

Klachten

Eventuele klachten dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de gids van Ajabu Adventures (en/of het hoofdkantoor in Arusha) en aan de leverancier van de service. Zij zullen hun uiterste best doen om de kwestie zo snel mogelijk op te lossen. Mocht het probleem niet naar tevredenheid worden opgelost, kun je je klacht schriftelijk indienen en uiterlijk 30 dagen na voltooiing van jouw reis. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor klachten die niet zijn gemeld volgens de hierboven beschreven procedure.

Aansprakelijkheid

Hoewel Ajabu Adventures jou als klant en jouw eigendommen met zorg en respect zal behandelen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen, persoonlijk letsel of overlijden. Hieronder vallen ook accommodaties, vluchten en activiteiten die door derden worden uitgevoerd Het is verplicht om tijdens het reizen over een uitgebreide reisverzekering te beschikken.

Overmacht

Indien Ajabu Adventures te maken krijgt met overmacht, waaronder alle abnormale en onvoorzienbare omstandigheden vallen die niet door het bedrijf kunnen worden vermeden (zoals bijvoorbeeld overstromingen, stormen, aardbevingen, branden, oorlog of dreiging van oorlog, burgerlijke onrust of overheidsingrijpen), zullen wij je onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen. Ajabu Adventures mag deze voorwaarden niet overtreden of misbruiken.

Het verlenen van een restitutie als gevolg van de niet-nakoming van een bedrijf, zullen we redelijke inspanningen leveren om je te compenseren waar mogelijk. Wij hebben echter het recht hebben om de redelijke daadwerkelijke en potentiële kosten voor het bedrijf van de overmacht af te trekken van elke terugbetaling die kan worden teruggevorderd.

Gebruik van de website

Ajabu Adventures geef je als gebruiker van de website een licentie om de inhoud te bekijken, te downloaden en af te drukken, op voorwaarde dat deze inhoud enkel wordt gebruikt voor private, persoonlijke, educatieve en/of niet-commerciële doeleinden. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt of geëxploiteerd door gebruikers voor commerciële en niet-commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ajabu Adventures. Wij verbinden ons ertoe alle redelijke en noodzakelijke stappen te ondernemen om je persoonlijke informatie te beschermen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen in geval van vragen over bovenstaande voorwaarden.

Bij bevestiging van je reis ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Scroll naar boven