Leeuwenbescherming in de Ngorongoro

met KopeLion

Er is bijna niets indrukwekkender dan een leeuw van dichtbij te aanschouwen. Zonder twijfel de koning van alle dieren, met zijn majestueuze poten en doordringende ogen. En waarschijnlijk het meest gewilde dier om te spotten tijdens een privé safari.

Symbool van Afrika

Tanzania kent de grootste populatie leeuwen in heel Afrika en is daarom één van de beste plekken om ze te zien. Toch lopen deze grote katten ernstig gevaar. Ze zijn meer dan 90% van hun oorspronkelijke leefgebied verloren. Naar schatting leven er nog slechts 20.000 leeuwen in het wild, vergeleken de 400.000 in 1950.

Als gevolg van het verlies van leefgebied, trofeeënjacht, stroperij en conflicten tussen mens en dier is de “King of the Jungle” nu stilletjes aan het verdwijnen. Vooral het samenleven van wilde dieren en lokale gemeenschappen is een uitdaging voor beide geworden.

Al decennia lang delen de Maasai hun omgeving met het wild. Maar naarmate de bevolking groeit, nemen ook de conflicten toe. De veestapel is alles voor een Maasai familie, hun belangrijkste bron van voedsel en inkomen. Ze beschermen hun vee daarom koste wat kost tegen alle roofdieren die een gemakkelijke prooi op het oog hebben.

In harmonie leven met leeuwen

Gelukkig is er nog hoop voor de leeuwen in het Ngorongoro Conservation Area, dankzij KopeLion. Opgericht in 2011 door Ingela Jansson, ook bekend als "Mama Simba", werkt deze non-profit organisatie nauw samen met de lokale gemeenschappen om hun vee te beschermen en manieren te vinden om in harmonie met de leeuwen te leven.

Ten eerste doet KopeLion onderzoek naar de leeuwen in het gebied. Met behulp van GPS halsbanden kan het onderzoeksteam hun bewegingen bestuderen en hoe ze hun gedrag aanpassen in de nabijheid van mensen. Het is KopeLion’s doel om een veilige corridor tot stand te brengen tussen de Ngorongoro Conservation Area en Serengeti National Park. Waar leeuwen vrij kunnen bewegen zonder de dreiging van conflicten tussen mens en dier.

Momenteel zijn er zes leeuwen voorzien van een GPS halsband die in dit gebied leven en soms in de Ngorongoro krater afdalen. Het onderzoeksteam brengt tevens tijd door in de krater om ook de leeuwinnen en hun familie die hier permanent verblijven te kunnen bestuderen.

Leeuwenbeschermers

Maar KopeLion bestudeert niet alleen leeuwen, ze richten zich ook op het belang van de omringende Maasai gemeenschappen. In elk dorp wordt een Maasai krijger opgeleid tot “ilchokuti”, wat ‘beschermer’ in de taal van de Maasai betekent. Hij werkt hand in hand met het KopeLion team om de herders te waarschuwen voor eventuele aanwezigheid van een leeuw. Hij helpt mee verloren vee terug te vinden en assisteert met het verzorgen van gewonde koeien of geiten. De beschermer gebruikt zijn communicatieve vaardigheden en respect tevens om meer begrip te creëren in de gemeenschap en om vergeldingsacties van de herders te voorkomen.

Momenteel werkt KopeLion met 30 ilchokuti, die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van mensen, vee en leeuwen.

Samenwerking met KopeLion Tanzania

Om bij te dragen aan het voortbestaan van de leeuwen hebben wij besloten de waardevolle projecten van KopeLion te gaan steunen. Voor elke reiziger met Ajabu Adventures doen wij een donatie van $5 per persoon. Die aan het eind van het jaar door ons zal worden aangevuld met een extra financiële bijdrage. Verder zetten we ons in om het bewustzijn over leeuwenbehoud te vergroten en meer mensen te betrekken, zoals omliggende gemeenschappen en scholen.

Om kennis en ervaring met ons te delen, heeft KopeLion een bezoek aan ons kantoor gebracht en een presentatie gegeven aan het gehele Ajabu Adventures team, inclusief onze safarigidsen. Op deze manier kan de gids tijdens jouw safari met Ajabu Adventures je meer vertellen over het werk van KopeLion, de individuele leeuwen die worden bestudeerd, hun gedrag en de laatste ontwikkelingen.

Waarom KopeLion?

Wereldwijd zijn er talloze non-profitorganisaties, die allemaal geweldig en noodzakelijk werk doen in wild- en natuurbescherming. Waarom hebben we dan juist voor KopeLion gekozen?

  • Opkomen voor de bescherming van leeuwen in het Ngorongoro Conservation Area
  • Versterkt de positie van de lokale bevolking door werkgelegenheid te creëren en hen bij de projecten te betrekken, maar zonder afbreuk te doen aan de cultuur en tradities van de verschillende stammen
  • Aanbevolen door onze eigen safarigids, wat betekent dat KopeLion duidelijk aanwezig en actief is in het veld.
  • Transparante en relatief kleine non-profit organisatie, de meeste teamleden inwoners zijn van het Ngorongoro gebied
  • Eenvoudig te benaderen, de deur staat altijd open voor communicatie en updates vanuit de bush

Word zelf een leeuwenbeschermer

Bent jij net zo geraakt door het werk van KopeLion als wij?

Help ons met dit initiatief, hoe klein je gebaar ook is, en steun de bescherming van de leeuw.

Suggesties voor betrokkenheid

  1. Boek een privé safari met Ajabu Adventures en reis af naar het leefgebied van de “Lion King”. Met jouw safari draag je automatisch $5 per reiziger bij aan KopeLion. Volg ons op Facebook of Instagram voor regelmatige updates over de leeuwenprojecten.
  2. Doe een donatie aan KopeLion. Elk bedrag dat je kunt missen, is welkom en KopeLion zal ervoor zorgen dat jouw waardevolle steun direct wordt omgezet in resultaten.
  3. Maak een close-up foto van de leeuwen die je in de Ngorongoro Conservation Area spot en deel het met het KopeLion team. Zij herkennen leeuwen aan hun unieke vlekkenpatroon rondom de snuit en littekens, en dit helpt hen om ze te blijven volgen. Maak hier kennis met de verschillende leeuwen en start je voorbereiding nu!
  4. Informeer familie en vrienden, en betrek mensen via sociale media. Betrek je kinderen erbij. Hoe cool zou het zijn om een klassenpresentatie over leeuwen te geven! Samen met KopeLion delen we graag nuttige en interessante tools en middelen om je hierbij te helpen.

Wil je een safari naar de Ngorongoro plannen?

Neem contact op en we leggen je graag uit hoe je meer betrokken kunt raken bij dit project tijdens je safari in Tanzania
Scroll naar boven